יחידה לחיבור קירות גבס

יחידת עזר להתקנת קירות גבס, היחידה מתמגנטת לפרופיל הפנימי בקיר הגבס, ומאפשרת הברגה של הברגים בצורה נוחה ומהירה, הברגים ישובים במחסנית פנימית בתות היחידה, מאפשרת נוחות עבודה בדגש נרחב להברגת תקרות, עבור יזם פרטי