Police Body Camera

עיצוב ופיתוח מצלמת גוף לשוטרים בשיתוף עם חברת שילד מוצרים,

כחלק מתהליכי שקיפות עבודת המשטרה, פותחה מצלמה בעלת נוחות

שימוש גבוהה, המאפשרת לשוטר לתפקד בצורה נוחה במילוי משימותיו

ולא משדרת סוג של איום לסביבה.

לפרטים נוספים כנסו לאתר המוצר.