ACDC

עיצוב ופיתוח עמדת כריזה ורקמול תקרה לחללים ציבוריים. עמדת הכריזה מתקדמת מאוד ברמת התוכנה והממשק, הרמקול משלב בתוכו תאורת חירום מובנת בתוכו, ונותן התראה בשעת חירום גם קולית וגם תאורה. הפיתוח נעשה בשיתוף חברת ATI