Cube

את הארגז עיצבנו לחברת כתר פלסטיק עבור השוק האמריקאי, הייתה דרישה לאפשר ייצור עם 2 דימויים שונים – עץ ורטאן. הארגז משמש לאחסון כללי וכשולחן חוץ קטן. הפרויקט נעשה בלוחות זמנים מאוד צפופים ומאתגרים, אבל זה בדיוק מה שאנחנו אוהבים …