STORE IT OUT

ULTRA , ARC , MAX , WOODLAND 30

את כל משפחת המחסנים המדהימים האלה פיתחנו עבור חברת כתר פלסטיק, המחסנים מיועדים לכל העולם עם דגש על אנגליה וארה"ב. מוצרים פונקציונליים, חזקים ועמידים במגוון מזג אויר הנמכרים במאות אלפי יחידות ברחבי העולם. עבדנו על דימויים מוכרים וביתיים, שימוש נרחב בדימוי עץ קלאסי.