GALCON-DELTA T

עיצוב מערכת DELTA T עבור חברת GALCON

כניסה לעולם ללא עיצוב וללא התייחסות למראה – מוצר טכני לגמרי ומשמש כחלק ממערכת השליטה במים בשדות גדולים

אולם עדיין גם בעולם כזה יש מקום לעיצוב ויחד איתו גם ההתייחסות לממשק המשתמש ולחווית העבודה סביב מוצר כזה

העיצוב מצליח לתת מקפצה לתחושת החשיבות של המוצר והופך אותו מעוד רכיב במערכת ללב הפועם של המערכת

מנפלאות העיצוב ……