DESALITECH

חיפוי מערכת סינון וטיהור מים לתעשייה עבור חברת DESALITECH

פרויקט מעניין מאוד שילוב של טכנולוגיות שונות ועבודה מול יצרנים

הפרויקט בא למצב את הדור הבא של מוצרי החברה בחזית הקדמה , העיצוב והטכנולוגיה ולבלוט מול המתחרים.