HOME 905

את מחמם המים עצבנו לחברת אטמור עבור השוק האמריקאי, המחמם שייך למשפחה רחבה של מוצרים לחימום מידי של מים. המוצר הספציפי הזה מספק מים חמים לבית כולו. בד"כ הוא נמצא רחוק מהעין ,אבל עם זאת רצינו לתת לו מראה מקצועי ,אלגנטי ונעים לעין. ע"י שימוש בכפתורי חיווי מוארים מאפשר לראות מרחוק אם המכשיר דלוק או כבוי.

קישור לעמוד המוצר